overlay

TÜRKİYE’DE KİSTİK EKİNOKOKKOZ MEVCUT DURUM RAPORU


 

Kist hidatik olarak da adlandırılan kistik ekinokokkoz, Echinococcus cinsine ait parazitlerin sebep olduğu zoonotik bir enfeksiyondur. Kistik ekinokokkoz, çok uzun yıllardır bilinen, insan ve hayvan sağlığını etkilemesinin yanısıra, sebep olduğu ekonomik kayıplar nedeniyle de dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde halk sağlığı problemi olarak önemini korumaktadır.

Konunun önemine istinaden, “Tek Sağlık” yaklaşımı bakış açısı ile ortaya konulan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023) çerçevesinde, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından konunun uzmanı akademisyenler ve Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları ile birlikte "Türkiye’de Kistik Ekinokokkoz Mevcut Durum Raporu" hazırlanmıştır.

Hayvan ve insan sağlığı çalışanlarının bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla oluşturulan Türkiye’de Kistik Ekinokokkoz Mevcut Durum Raporu, Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi’nde de  yayımlanmıştır. Rehber niteliğinde olan raporun bir örneği çalışmalarınızda kullanılmak ekte sunulmuştur.

Türkiye'de Kistik Ekinokokkoz Mevcut Durum Raporu.pdf