26 Nisan-2 Mayıs AVRUPA AŞI HAFTASI
27 Nisan 2021

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Komitesi tarafından 2005 yılında, aşılamanın desteklenmesini savunmak için başlatılan “Avrupa Aşı Haftası” ilk kez Ekim 2005 tarihinde

gerçekleştirilmiştir. Başlangıcından bu yana “Aşı Haftası” etkinliklerinin hepsine Ülkemiz de

katılmıştır.

Bu yıl DSÖ tarafından 26 Nisan- 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilen Avrupa Aşı Haftası, Ülkemizde “Aşılar Bizi Yakınlaştırır” ve “Yeni Aşılar, Yeni Umutlar” temaları ile gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda 2021 “Sağlık ve Sağlık Çalışanları Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Ülkemizde 1981 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP)

kapsamında başarılı çalışmalar yapılmıştır. Aşılama kapsayıcılık hızları gittikçe yükselmiş bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur.Bununla birlikte ulusal GBP hedeflerimize ulaşılması, ulaşılan hedeflerin sürdürülmesi için her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık yaratmak ve hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi ve her yaştan insanın korunmasını sağlamak hedeflenmelidir.

Bu yıl da aşılama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının

arttırılması yolu ile öncelikle;

  • Eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı çocukların tespit edilerek rutin çocukluk çağı aşılarının
  • tamamlanması,
  • COVID-19 aşılamasının sırası gelen yaş ve risk grubundaki kişiler tarafından kabulunun sağlanarak, aşılama kapsayıcılığının arttırılması;
  • Ülkemizde bulunan 5 yaş altındaki “Geçici Koruma Altındaki Göçmenler” ile “Düzensiz Göçmenler”in aşılamalarının kayıt altına alınması, aşısız ve eksik aşılı olanların aşılarının tamamlanması,
  • Göçmenlere yönelik okul çağındaki çocukların aşılanmasının sağlanması,
  • Aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altındaki gruplara yönelik aşı uygulamalarına devam edilmesi,
  • Sağlık çalışanlarının gerek kendilerinin hastalıklardan korunması gerekse hizmet sundukları hastalara ve ailelerine hastalığı bulaştırma risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla aşılanmaları özellikle önemlidir.
Avrupa Aşı Haftası Bilgi Notu.docx
Avrupa Aşı Haftası (2).docx