Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri
05 Mayıs 2021

03 - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında  Biosidal Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri  için  uzaktan eğitim sistemi (USES) üzerinden onlineerişime açılmıitır.