Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin 2021 Yılı İller Arası Dönem Tayini
11 Haziran 2021

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin 7. maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin A bendine göre istihdam edilen personelin 2021 yılı Haziran-Temmuz dönemi İller arası yer değişikliğine dair ilan metni ile İlimize ait münhal kadrolar yazımız ekinde gönderilmiş ayrıca Müdürlüğümüz https://ispartaism.saglik.gov.tr internet adresinde de ilan edilmiştir.

2021 yılı Haziran-Temmuz dönemi İller arası yer değişikliğine dair ilan metni.pdf