Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü
29 Eylül 2021