Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi
01 Ekim 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından  yürütülen "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" adlı yeni AB projesinin 2. Faz 2. Kampanya aşılama çalışmaları 20.02.2021 tarihinde başlamış ve 29.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü, 225.000 km² lik alanda  3. Faz 1. Kampanya aşılama çalışmalarına 04 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında başlanması planlanmaktadır. Söz konusu proje ile hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanmaktadır. Anılan Proje kapsamında 04 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında başlanması planlanan 3. Faz 1. Kampanya aşılama çalışmaları İlimizle beraber toplam 31 ilde (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Burdur, Muğla, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Ankara, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Samsun, Konya, Amasya, Bursa, Mersin, Karaman, Niğde, Antalya) gerçekleştirilecektir.

Aşılama çalışmaları boyunca program etkinliğinin azalmaması için, çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın canlı virüs içeren “bait”lere dokunmamaları, aşı kapsülleri ve çevrelerindeki yemleriyle temas etmemeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda yaban hayvanlarını (tilkileri) kuduza karşı aşılamada kullanılan zayıflatılmış canlı aşı virüsüyle geçebilecek muhtemel enfeksiyon risklerinin belirlenmesi ve alınacak önlemlere ilişkin olarak;

  • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İl/İlçe Müdürlükleriyle işbirliğinin sağlanması,
  • İnsanlara deri yoluyla veya mukozal temas sonucu muhtemel aşı virüsü bulaşma riskleri ve olası semptomlar açısından sağlık personelinin ivedilikle bilgilendirilmesi,
  • Aşıyla temas durumunda profilaksi uygulanması gerekebileceğinden, yeterli ve ulaşılabilir şekilde kuduz aşısının bulundurulmasının sağlanması,
Ayrıca söz konusu aşı yemleri veya aşı kapsülleri ile muhtemel teması olan kişilerden iyi bir şekilde anamnez alınması son derece önemlidir. Yemlerle veya delinmemiş/bütünlüğü bozulmamış kapsül ile temas halinde herhangi bir profilaksi uygulamasına gerek yoktur. Ancak yemlerin açılması/delinmesi ve aşı virüsünün bütünlüğü bozulmuş deriyle veya mükoz membranlarla teması gibi durumlarda ise ısırık dışı kuduz riskli temas olarak değerlendirilip profilaksi programına alınması ve ivedilikle Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir