İl Tütün Kontrol Kurulu Toplantısı
17 Aralık 2021

24.05.2007 Tarihli ve 11083 sayılı 2007/38 nolu Genelge gereği İllerde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanması, programda yer alan görevlerin yerine getirilmesinin koordinasyonu, takibi ve mücadelenin sağlanabilmesi amacıyla, Vali Yardımcısı Ali Taşkın BALABAN başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi sekreteryasında, İl Tütün Kontrol Kurulu üyelerinin katılımları ile 16.12.2021 tarihinde Saat:11.00’de İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 2021 yılının 1. İl Tütün Kontrol Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda 2018-2019-2020-2021 yılında yapılan tütün ve tütün ürünleriyle mücadele denetimleri, denetim ekip sayıları, idari yaptırım kararları, cezai işlemlerle ilgili bilgilendirme ve değerlendirmeler yapılmıştır.

  • ET193 (1).jpg
  • ET193 (2).jpg
  • ET193 (3).jpg