2022 yılı Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi Esas Ve Usulleri
07 Şubat 2022

 1. Üye seçimleri Destek Hizmetleri Başkanı Adem COMART, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nazım Mehmet BEŞİR ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Muhammet Yılmaz KÖSE’den     oluşan komisyon tarafından, 09/02/2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda saat 10:00’da yapılacaktır.
 2. İlgili Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereği;
  1. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan pratisyen tabipleri temsilen 1 asil 1 yedek üye,
  2. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan sağlık hizmetleri sınıfını (tabip hariç) temsilen 1 asil 1 yedek üye,
  3. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan teknik, yardımcı ve genel idare hizmetleri sınıfını temsilen 1 asil ve 1 yedek üye,

  Seçimi işlemi bu maddedeki sıraya göre yapılacaktır.

 3. İsteyen her personel, yalnızca kendi unvan grubu için aday olabilecektir.
 4. Katılımın yeterli olmadığı veya gönüllü adayların çıkmadığı unvan grupları için Komisyonun belirlediği personeller üye olarak seçilmiş sayılırlar.
 5. Toplantı yer, tarih ve saatinde hazır bulunan personeller oy kullanabilirler, vekaleten oy kullanılmaz.
 6. Her personel, yalnızca kendi unvan grubundaki bir aday için oy kullanabilir, başka bir aday veya unvan grubu için oy kullanamaz.
 7. Oylama işlemi sonucunda en fazla oy alan personel asil, sonraki en fazla oy alan personel ise yedek üye olarak seçilir.
 8. Seçilen üyeler, ikinci bir tebliğe gerek kalmadan; İl Sağlık Müdürlüğü 2022 Yılı Döner Sermaye Komisyonu üyesi olarak göreve başlamış sayılırlar.