Çay ocağı kiralanması
21 Nisan 2022

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan metni  ( 32010100325 )
İlimiz Merkez ilçesi Hızırbey Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ai, 2156 ada 277 parsel no.lu 11.517.00 M2 yüzölçümlü taşınmazın 21.30. mt’ lik kısmı konteyneri çay ocağı yeri olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı kanunun 61/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

detay.pdf