5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü
28 Nisan 2022

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemiz genelinde sağlık kurumlarında gerçekleştirilmesi beklenen “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü” etkinlikleri kapsamında Bakanlığımızca DSÖ’nün 2022 yılı kampanyası çerçeve alınarak çeşitli materyaller hazırlanmıştır. Bu materyaller sağlık kurumlarımızdaki el hijyeni etkinliklerinde standardı yükseltmek ve etkinliklerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla sunulmaktadır.

      Bu yılki kampanya teması doğrultusunda planlanan etkinliklerde aşağıdaki hususların dikkate alınması Bakanlığımızca önerilmektedir:

  • Etkinliklere her düzeydeki sağlık çalışanlarının katılımı sağlanmalı, özellikle yönetici ve lider konumundaki kişilerin desteği sağlanmalıdır.
  • Etkinliklerde el hijyeninin “bir kurum kültürü değişikliği gerektirdiği” konusuna odaklanılmalıdır.
  • Bakanlığımız tarafından sağlanan “https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/shie/shie-liste/shie-afis-ve-brosurler.html” linkindeki materyallerden yararlanılmalıdır.
  • Küresel kampanya teması ve sloganıyla örtüşmeyen ifadelerden kaçınılmalıdır.
  • Hasta ve yakınlarının etkinliklere katılımı sağlanmalıdır. Örneğin servislerde dağıtılmak üzere hastalara yönelik el hijyeni broşürleri dağıtılabilir veya etkinliklerde hastalara deneyimlerini paylaşmak üzere söz verilebilir.

Materyaller arasında yer alan Güvenlik İçin Birleşin: Ellerinizi Temizleyin sunumundan yararlanılması önerilir.

Yapılan etkinliklerin daha fazla insana duyurulabilmesi için sosyal medyadan aktif bir şekilde kullanılmalıdır. Örneğin etkinliğe ait fotoğraflar, posterler, eğitim materyalleri vb sosyal ağlarda paylaşılmalı ve resmi web sitelerinde yayınlanmalıdır.

     Doküman Listesi.pdf