12-18 Mayıs Hemşireler Haftası
12 Mayıs 2022

            Ülkemizde de 1964 yılından itibaren her 12 Mayıs Günü “Hemşireler Günü” olarak kutlanmaktadır. Hemşirelik; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve profesyonel bir meslektir. Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir.

             Hemşirelik, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir. Ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli eller ister; temelinde sevgi, saygı yatar. Hemşire din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, birey, aile ve topluma sağlığını kazandırmak için çalışır. Bu nedenle, sevgiden, şefkatten, disiplin ve ciddiyetten uzak bir kişinin bu mesleği icra etmesi mümkün değildir. Çünkü hemşire, sağlığı yerinde olmayan, yardıma muhtaç insanlara hizmet vermektedir. Bu yönü düşünüldüğünde, hemşirelerin, hem eğitim açısından hem de psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gereken bir meslek grubu olduğu ortaya çıkmaktadır.

            Hemşirelerimiz her türlü sağlık hizmetinin kaliteli, ulaşılabilir, sürekli ve en üst düzeyde verilmesi için var güçleriyle çalışmaktadırlar. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan hemşirelerimiz halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunumunda önemli mihenk taşlarıdır.

           Hekim hastayı dinler, muayene eder, analiz yapar ve tetkikleri değerlendirir. Sonrasında ise koruyucu sağlık hizmetleri ve yatan hastalarla işin yükünü büyük ölçüde hemşireler üstlenir.

           Hastaların izlenmesi, değişikliklerin kaydedilmesi, takip edilmesi, ruhsal durumunun kontrolü, ilaç tedavisi ve benzeri tedavilerin yapılmasında yük hep hemşirelerin sırtındadır. Bu nedenle hemşireler sağlık hizmetlerinin sunumunda olmazsa olmaz temel unsurlardandır.

           Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bu nedenle sağlık sektörünün her biriminde çalışan personel de birbirlerinin ayrılmaz parçasıdırlar. Bu ekipte emeği en yoğun olan ve insanlarla ilişkisi en sıkı olan meslek de hemşireliktir.

           Beden ve ruh sağlığına hizmet veren hemşirelerimizin çaba ve gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle İlimizde gerek birinci basamak ve gerekse ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutlar, özverili çalışmalarının devamını dilerim.
Isp hemşireler haftası.jpg