2022 Mayıs dönemi il içi atama ve yer değişikliği tayin sonuçları
16 Mayıs 2022

Sağlık Bakanlığına bağlı İlimiz Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görevli Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki personelinin İl İçi Dönem Ataması için 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığının 25/02/2019 tarih ve 2833 sayılı “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge” hükümleri gereğince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesi' nin (A) bendine göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personel" in 2022 Mayıs dönemi il içi atama ve yer değişikliği tayini için 19/04/202229/04/2022 tarihleri arasında ilana çıkılmış olup, müracaatlar 29/04/2022 tarihinde saat 17:00’da sona ermiştir. Müracaatlar Atama ve Nakil Komisyonumuzca değerlendirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. İlimiz Şarkikaraağaç 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) olarak görev yapan Süleyman ÖZTÜRK’ün başvuruya esas evrakları Atama ve Nakil Komisyonumuzca incelenmiş olup, adı geçen ilan metninin 5. Maddesine istinaden başvuruda bulunan personelin ayrılması halinde görev yaptığı kurumunun personel dağılım cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %80' in altına düşmesi nedeniyle yerleştirilememiştir.

2. İlimiz Gelendost 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) olarak görev yapan Servet Melih ACAR’ın başvuruya esas evrakları Atama ve Nakil Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup adı geçen, ilan metninin 2. Maddesinde geçen Dilekçe başvuru formları amirlerince imzalı ve tasdikli olacaktır. Kurum amirinin görüş ve kanaatini belirtir şekilde muvafakat vermesi gerekmektedir. Belirtildiği şekilde görüş ve kanaat bulunmayan dilekçeler değerlendirme dışı bırakılacaktır’hükmüne istinaden yerleştirilememiştir.

3. İlimiz Sütçüler İlçe Devlet Hastanesinde Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) olarak görev yapan Ali TEKELİ’nin başvuruya esas evrakları Atama ve Nakil Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, adı geçen ilan metninin 2. Maddesinde geçen Dilekçe başvuru formları amirlerince imzalı ve tasdikli olacaktır. Kurum amirinin görüş ve kanaatini belirtir şekilde muvafakat vermesi gerekmektedir. Belirtildiği şekilde görüş ve kanaat bulunmayan dilekçeler değerlendirme dışı bırakılacaktır’hükmüne istinaden yerleştirilememiştir.