2022 Yılı 1.Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
22 Haziran 2022

Bakanlığımızın "Toplum Ruh Sağlığı Yönergesi"ne istinaden Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için; Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Emniyet ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri, Belediyeler, diğer kurum ve kuruluşlar, gönüllüler, ilgili vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile Sağlık Müdürlüğü arasında TRSM İl koordinasyon Kurulu Toplantıları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2022 Yılı 1. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı  kurul üyelerinin katılımıyla Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi toplantı salonunda 15.06.2022 tarihinde saat 10:00’ da gerçekleştirilmiştir. TRSM rehberi doğrultusunda vaka sunumları yapılmış, kurumlar arası işbirliği ile vaka odaklı çözüm önerileri alınmıştır.

  • ET212 (27).jpg
  • ET212 (22).jpg
  • ET212 (26).jpg
  • ET212 (24).jpg
  • ET212 (25).jpg
  • ET212 (23).jpg