2022 Yılı 2. Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) İl Koordinasyon Toplantısı
22 Haziran 2022

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planının Hedeflerinden biri olan Çocuk İstismarı ile etkin Mücadele faaliyetleri kapsamında cinsel istismara maruz kalmış çocukların korunmasını sağlamak, örselenmesini asgariye indirmek amacıyla kurulmuş olan Çocuk İzlem Merkezi çalışmalarının koordinasyonu amacıyla ilgili kurumların katılımlarıyla 2022 Yılı 2. Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı 15.06.2022 tarihinde  saat 14.00’da  Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda yapılmıştır.

  • ET212 (13).jpg
  • ET212 (14).jpg
  • ET212 (16).jpg
  • ET212 (20).jpg
  • ET212 (15).jpg
  • ET212 (21).jpg
  • ET212 (17).jpg
  • ET212 (18).jpg
  • ET212 (19).jpg