İlimiz Senirkent İlçesi Boztoprak Mevkiinde bulunan tarım alanının kiraya verilmesine ilişkin ihale
24 Haziran 2022

İlimiz Senirkent  İlçesi Boztoprak  Mevkiinde bulunan  tarım  alanının  kiraya   verilmesine   ilişkin   ihale,   2886  sayılı   Yasanın   45' ncimaddesi uyarınca  Açık Teklif Usulü  ile aşağıda yazılı tarih ve  saatte Isparta Sağlık Müdürlüğü   İhale   Salonunda   toplanacak   Komisyon huzurunda yapılacaktır.    İHALE İLANI.pdf