Farmakoviilans ve Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi
04 Temmuz 2022

İlaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla advers reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yürütülen farmakovijilans faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır.  

Bu doğrultuda gerekli bilgilendirmenin ve bilinçlendirmenin sağlanabilmesi için Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda İlimiz Merkez ve İlçelerde faaliyet gösteren serbest eczacılara ve farmakovijilans irtibat noktalarına yönelik olarak 27.06.2022 tarihinde, Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesinde görevli Ecz. Ayşegül KADIOĞLU tarfından “Farmakoviilans Eğitimi”  ve Ecz. Tuba AŞIK YILDIZ tarafından “Akılcı İlaç Kullanımı” eğitimi gerçekleştirilmiştir.

 • ET218 (1).jpg
 • ET218 (2).jpg
 • ET218 (3).jpg
 • ET218 (4).jpg
 • ET218 (5).jpg
 • ET218 (6).jpg
 • ET218 (7).jpg
 • ET218 (8).jpg
 • ET218 (9).jpg
 • ET218 (10).jpg
 • ET218 (11).jpg
 • ET218 (12).jpg
 • ET218 (13).jpg
 • ET218 (14).jpg