İl Yeterli , Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu” 2022/1.Dönem Toplantısı
02 Ağustos 2022

Toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" yürütülmektedir.  Kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilerek programın etkin şekilde uygulanabilmesi için İl Hıfzısıhha Kurulu’nun kararı ile “ İl Yeterli, Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu” oluşturulmuştur.

Yeterli Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu 2022-1 toplantısı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında kurul üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda 27.07.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi 2022 yılı ilk altı aylık yürütülen çalışmaların sunumu yapılmış olup 2019 yılı kurul kararları değerlendirilmiştir.  Kurul üyelerinin önerileri, toplumda sağlıklı yaşam kültürünün gelişmesinde kurumların sağlayabileceği katkılar değerlendirilerek  ilerleyen süreçte yürütülecek çalışmalara yönelik kararlar imza altına alınmıştır.

  • ET219 (1).jpg
  • ET219 (5).jpg
  • ET219 (2).jpg
  • ET219 (3).jpg
  • ET219 (4).jpg