Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği SEP
05 Ekim 2022

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 7 Kasım 2022 – 11 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığımıza bağlı Kamu Hastaneleri ile Özel Hastanelerde görev yapan sağlık personeline yönelik "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" planlanmakta olup başvuru tarihleri 30 Eylül 2022 - 10 Ekim 2022 tarihleri olarak belirlenmiştir.