Dünya Ruh Sağlığı Günü
11 Ekim 2022

 “Önceliğimiz Herkes İçin Ruh Sağlığı ve İyilik Hali”

Bu yıl, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü aracılığıyla pandeminin psikolojik sağlığımıza etkilerine dikkat çekilmesi, iyileştirme ve ruh sağlığını koruma çabalarımızın yeniden gündeme getirilebilmesi hedeflenmiştir.  COVID-19 salgını, ruh sağlığı için küresel bir kriz yaratarak kısa ve uzun vadeli stresleri körüklemiş ve milyonların ruh sağlığını olumsuz etkilemiştir. Aynı zamanda, pandemi koşulları ve fiziksel sağlık öncelikleri nedeniyle tüm dünyada ruh sağlığı hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğramıştır.

Dünya Sağlık Örgütü, bireyler, topluluklar ve hükümetler olarak ruh sağlığına verilen değer ve bağlılığın derinleştirilmesi ve bu değerin tüm sektörlerdeki tüm paydaşlar tarafından daha fazla katılım ve yatırımla desteklenmesi gerektiği çağrısı yapmaktadır. Akıl sağlığı ihtiyaçlarının tamamının toplum temelli erişilebilir, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet ve destek ağı aracılığıyla karşılanabilmesi için ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi bir zorunluluktur.

Dünya Ruh Sağlığı Günü 2022 yılı teması “Herkes İçin Ruh Sağlığı ve İyilik Halini Küresel Öncelik Haline Getirmek” olarak belirlenmiştir. Damgalanma ve ayrımcılık ne yazık ki sosyal içerme ve doğru tedavi ve bakıma erişimin önündeki bir engel olmaya devam etmektedir. Herkesin ihtiyaç duyduğu ruh sağlığı desteğine erişebileceği ve insan haklarını kullanmak için eşit fırsata sahip olduğu, herkesin akıl sağlığına değer verilen, desteklenen ve korunan bir dünya oluşturmak için çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Hem Pandemi süreci ve sonrası hem de pandemiden önceki dönemde kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini özellikle artırdığımız “Gençlik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi” çalışmalarımız Pandemi sonrasında genç neslin iyilik halinin güçlendirilmesi için yeni müdahalelerle devam ettirilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde diğer kurum ve kuruluşların güçlü destekleri ile bu sene özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrenciler başta olmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik bir çalışma başlatılmıştır. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Mayıs ayından bu yana 81 ilimizde olduğu üzere il kurulumuz toplantılarını tamamlamış, gençle çalışan tüm yurt personeline yönelik olarak “Gençlerle Çalışmak” konusunda kapsamlı bir eğitim gerçekleştirmiştir. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte özellikle üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlerin yeni bir şehre, okula ve hayata uyumlarını artırmayı hedef alarak yine 81 ilde gençlere yönelik etkinlikler başlatılmıştır. Bu etkinliklerde amaç gencin ihtiyaç duyabileceği tüm kurum ve kaynaklarla yüz yüze gelebileceği ortamlar hazırlayarak onların uyum sürecinde bilgilendirmek ve donanımlarını artırmak olmuştur. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belediyeler, Üniversiteler, Emniyet Müdürlükleri başta olmak üzere kamu ve sivil topluma ait ilgili tüm kurumların bilgilendirme, tanıtım ve sorulara cevap vermek üzere hazır bulunacağı stantlar, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gezici kütüphaneleri, ruh sağlığı uzmanlarımızca gençlerin kendine yardım becerilerini artırmak üzere söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Her birimizin psikolojik sağlığın korunması, desteklenmesi ve iyileştirilmesi; ruhsal hastalığı olan kişilerin tedavi ve toplum içinde yaşama hakkını engelleyen damgalama ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi, psikolojik iyilik halinin desteklenmesi için yapabileceği çok şey var. Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle toplumda bu konuya ve her birimizin birey olarak bu konudaki gücümüzün farkına varmasına dikkat çekilmektedir.