Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Program Eğitimleri
23 Kasım 2022

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023) stratejileri doğrultusunda viral hepatitlerin bulaşmasının önlenmesi için başta risk altındaki kişiler olmak üzere tüm toplumda farkındalığın artırılması, hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir. 
         Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından, Aile Hekimlerine yönelik düzenlenen “Viral Hepatitler Bilgilendirme Eğitimi” Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nefise ÖZBALCI ve Uzm. Dr. Kemal AVŞAR’ın anlatımlarıyla 23.09.2022, 20.10.2022 ve 18.11.2022 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda, yapılmıştır.

  • ET225 (1).jpg
  • ET225 (2).jpg
  • ET225 (3).jpg
  • ET225 (4).jpg
  • ET225 (5).jpg
  • ET225 (6).jpg
  • ET225 (7).jpg
  • ET225 (8).jpg
  • ET225 (9).jpg