Biosidal Uygulayıcı Eğitimi ( Diyarbakır)
01 Aralık 2022

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Müdürlüğümüze "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" verilmiştir. Bu kapsamda aynı yönetmeliğin 27. maddesi gereğince 21-22-23 Aralık 2022 tarihlerinde Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi düzenlenecektir. 

 

KATILIMCILARDAN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

* Katılımcı Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Çevre Sağlığı Birimine en geç 14 Aralık 2022 mesai bitimine kadar bir dilekçe ile başvuracaktır.

* Eğitime katılacak adayların en az ilkokul mezunu olması şarttır.

* Dilekçe Ekinde; Diploma aslı ya da onaylı fotokopisi veya e-Devlet’ten alınan Mezuniyet Belgesi, Kimlik Kartı fotokopisi, 1 adet fotoğraf,

*Eğitim Ücretinin banka şubelerinden yatırıldığına dair dekont aslı. (ATM dekontu, havale-eft kabul edilmeyecektir. Dekontun açıklama kısmına, başvuran kişinin adı soyadı ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim Ücreti yazılacaktır.)

* Sertifika Ücretinin banka şubelerinden yatırıldığına dair dekont aslı. (ATM dekontu, havale-eft kabul edilmeyecektir. Dekontun açıklama kısmına, başvuran kişinin adı soyadı ve Biyosidal Ürün Sertifika Ücreti yazılacaktır. Sertifika ücretini sınavda başarı gösteren adaylar yatıracaktır.)

* Sertifika Eğitimi Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü - Çevre Sağlığı Birimi tarafından yapılacaktır.

* Eğitim ücreti 2022 yılı için 268 TL dir.

Hesap Adı: Diyarbakır  İl Sağlık Müdürlüğü, Banka Adı: Halk Bankası

IBAN Numarası: TR89 0001 2009 3260 0005 0003 29

* Sertifika Ücreti 30 TL dir. (Sınavda başarılı olanlara sertifika verilecektir. Sertifika Ücreti sınavdan sonra yatırılacaktır.)

Hesap Adı: Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü,  Banka Adı: T.C. Merkez Bankası

IBAN Numarası: TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31

KATILIMCILARIN UYMASI GEREKEN ŞARTLAR

* Uygulayıcı Eğitimi 3 gün (18 saat) Teorik ve (6 Saat) Uygulama Eğitimi olarak 24 saattir.

* Mazeretsiz 3(üç) ve daha fazla derse katılmayan adayın eğitimi sonlandırılır ve sınava alınmaz.

* Eğitim sonunda sınav yapılacaktır.

* Yapılan sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

* Sınava geç gelen, kopya ve yardımlaşma teşebbüsünde bulunan adayların sınavı iptal edilir ve sınav başarısız sayılır.

* Sınavda başarısız olan ve sınavı iptal edilen katılımcının son eğitimine takiben daha sonra yapılacak eğitim sonundaki iki sınava katılma hakkı vardır.

* Yapılan sınavlara katılmayan veya başarısız olan katılımcıların sertifika talep etme hakkı bulunmamaktadır. Katılımcıların Sertifika alabilmesi için tekrar müracaat ederek yapılacak eğitimlere katılmaları zorunludur.

* Eğitim sertifikasının geçerlilik süresi 10 yıldır. Süresi dolan sertifikalar yapılacak güncelleme  eğitimleri sonunda yenilenmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü - Çevre Sağlığı Birimi

Adresi: Aziziye Mahallesi Elazığ Caddesi 2. Sanayi Sitesi Karşısı Seyrantepe Yenişehir/

Tel No: 0(412) 228 69 94  Dahili No: 1026