Karbonmonoksit Zehirlenmesi Ve Alınacak Önlemler
05 Aralık 2022

Soba ve Bacalarla İlgili Uyulması Gereken Kurallar

 • Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli,
 • Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı,
 • Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli,
 • Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı,
 •  Kömürü tutuşturmak için, üzerine az miktarda kağıt ya da
 • karton ve bunların üzerine de kolay yanan çıra ve odun konulmalıdır.
 • İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riskiartacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı,
 • Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli,
 • Sobalı odada kesinlikle yatılmamalıdır. Ancak zorunlu hallerde sobanın söndüğünden emin olunarak sobalı odada yatılabilir.
 • Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı, Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı,
 • Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli,
 • Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1m. daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı,
 •  Binaların Yangından Korunması yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen gösterilmelidir.
 • Semaverlerin kapalı alanlarda yakılmaması.
 • Alınan cihazın kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmeli,
 • Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan (bina aydınlığına  v.b.bağlı) şofben asla çalıştırılmamalı,
 • Şofben bacası mümkünse müstakil baca olmalıdır.
 • Şofbenin monte edileceği mekan yeterli büyüklükte olmalı, şofben mümkünse banyo yerine balkona veya başka bir havadar mekana takılmalı, şofbenin montajı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalı,
 • Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranının düşmesi ve karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalı,
 • Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli,
 • Konutlarda gaz kaçaklarına karşı uygun yerde detektör bulundurulmalı,
 • Kesinlikle tek kolonlu bacaya birden fazla bağlantı yapılmamalıdır
 • Bacayla duvar arasında tam bir sızdırmazlık olmalıdır.
 • Atık gaz çıkış borusu baca kesitini daraltmayacak şekilde bağlanmadır.
 • Hermetik bacalı sistemler ortamdaki oksijene ihtiyaçduymadığı için daha sağlıklıdır.
 • Bacalı uygulamalar yapılacaksa cihaz için gerekli olan yanma havasının temini için mutluka havalandırmalar yapılmalıdır.
 • Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde: Öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı, elektrik düğmeleri açılmamalı açıksa hemen kapatılmalı, kibrit - çakmak gibi alev ve kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalı, pencereler karşılıklı açılarak ortam havalandırılmalı, hızla gaz şirketi yetkilisi veya şofben servisi aranmalıdır.

Doğalgaz Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken  Emniyet Kurallar

 • Doğalgaz tesisatı yapılmadan önce, yetkili firmaya proje hazırlatılmalıdır.
 • Bu projeyi yetkili kurumun (İstanbul'da İGDAS, Ankarada EGO ) onaylaması zorunludur.
 • Doğalgaz tesisatının montajı bu konuda uzman kişilere yaptırılmalıdır. . Doğalgaz tesisatı, montajdan sonra, yetkili kurum  tarafından kontrol edilir.
 • Doğalgaz cihazlarını işletmeye almak için yetkili servisler çağrılmalıdır.
 • Cihazların işletme talimatları dikkatle okunmalı ve talimatların dışına çıkılmamalıdır.
 • Doğalgaz cihazlarında olağandışı bir durum gözlendiğinde  mutlaka yetkili servislerden yardım istenmelidir.
 • Konunun uzmanı olmayan kişilerin müdahalesi  istenmemelidir.
 • Kullanılmayan doğalgaz cihazlarının girişlerinde bulunan gaz vanaları daima kapalı tutulmalıdır.
 • Doğalgaz kokusuz bir gazdır. Herhangi bir kaçağın olduğunu fark edebilmek için, gazın içerisine çürük sarımsak kokusu veren bir madde katılmıştır.
 • Bu kokuyu duyduğunuzda yapabilecekleriniz şunlardır:
 • ·-Hemen, bütün doğalgaz cihazlarınızın pilot alevlerini söndürün ve vanalarını kapatın!
 • Hemen, bütün pencereleri açın!
 • ·-Hemen, sayaç girişindeki kapatma vanasını veya ana kapatma vanasını kapatın!
 • Gaz kokusu duyulan odalarda elektrik düğmelerine dokunmayın!
 • ·-Kibrit veya çakmak yakmayın!
 • ·-Hiçbir elektrik anahtarını kullanmayın! Ne açmak, ne kapatmak için!
 • ·-Elektrik zilini çalmayın!
 • ·-Sigara içmeyin!
 • Sayaç giriş vanasını kapattıktan sonra, her bir cihazı  girişindeki vanaları kontrol edin, açık olanları kapatın!
 • ·-Kendinizden başka diğer insanlara da gaz kokusu olup  olmadığını kontrol ettirin!
 • Bütün vanalar kapalı olduğu halde gaz kokusunun kaynağı bulunamıyorsa hemen ilgili gaz dağıtım kuruluşuna telefon edin.
 • ·-Gaz tesisatındaki arıza ve hasarları kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bunlar yalnızca meslek bilgisi olan yetkililer   tarafından yapılmalıdır.

Lodos Süresince Dikkat Edilecek Hususlar

 • Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalıdır.
 • Yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlak surette söndürülmelidir.
 • Bina yanlarında veya çatı saçak altlarında yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmelidir.
 • Kopan, sarkan ve yere düşen elektrik hatlarına ve kablolarına yaklaşmayınız ve bu gibi durumları 186 no'lu telefondan Elektrik Arıza Servisi'ne bildirilmelidir.
 • Çökme veya yangın tehlikesinin bulunduğu durumlarda ve ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında derhal 112 no'lu telefondan Acil Yardım Servisi aranmalıdır.Doğalgaz Şebekesi ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlarda 187 no'lu telefondan Doğalgaz Arıza Servisi aranmalıdır.

SLOGANLAR

 • LODOS FELAKETİMİZ OLMASIN!
 • LODOSTA OCAĞINI DEĞİL, SOBANI SÖNDÜR.
 • DOĞRU YAKILAN SOBA ISITIR, YANLIŞ YAKILAN SOBA ÖLDÜRÜR.
 • LODOSLU VE FIRTINALI HAVALARDA SOBANIZI YAKMAYIN.
 • LODOSLU VE FIRTINALI HAVALARDA SOBANIZI YATMADAN ÖNCE MUTLAKA SÖNDÜRÜN.