2022 Yılı İl Tüberküloz Kontrol Kurulu Toplantısı
19 Aralık 2022

        2022 Yılı İl Tüberküloz Kontrol Kurulu 16.12.2022 tarihinde Saat:14.30’ da Kurul Üyeleri ile birlikte İl Sağlık Müdürü Mehmet KARAKAYA Başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünde toplanmıştır. Toplantıya, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Tabip Odası, Eczacılar Odası, Üniversite, kamu ve özel sağlık kurumlarından temsilciler katılmıştır. Toplantı Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Hasan Hüseyin ÜNAL’ın sunumuyla başlamış olup,  Kurul tarafından 2022 yılı ilimiz ve Türkiyedeki tüberküloz hastaları, tedavi durumları, yaşanan problemler hakkında değerlendirmelerde bulunulmuş, halkın farkındalığını artırmak amacıyla faaliyetlerin yapılmasına hizmetiçi eğitimlerin düzenlenmesine, göçmenler başta olmak üzere risk gruplarının tarama ve takiplerinin düzenli olarak yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması konularında  kararlar alınmıştır.

  • ET226 (1).jpg
  • ET226 (2).jpg
  • ET226 (3).jpg
  • ET226 (4).jpg
  • ET226 (5).jpg
  • ET226 (6).jpg
  • ET226 (7).jpg
  • ET226 (8).jpg