Eski Hükümlü-TMY Sürekli İşçi Alımı İlanı
27 Ocak 2023

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda İstihdam Edilmek Üzere, Eski Hükümlü/TMY Kapsamında Yapılacak Olan Sözlü Sınava Başvuran Adayların Dikkatine Noter huzurunda çekilen kura ile asıl olarak belirlenen adayların başvuru belgelerini 30.01.2023-03/02/2023 tarihleri arasında “T.C. Isparta Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142 Cad. No:72/B Pk. 32200 Merkez/ISPARTA” adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. 03 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine (17.30) kadar Müdürlüğümüz Atama Birimine teslim edilmeyen başvuru belgeleri dikkate alınmayacaktır. Sınavın yapılacağı yer, gün ve saat başvurular değerlendirildikten sonra ilan edilecektir. Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ek-1 İl Sağlık Müdürlüğünde Sınava Katılmaya Hak Kazanan Asıl Aday Listesi Ek-2 Sınava Alınacak Adaylardan İstenecek Başvuru Belgeleri İlanen duyurulur.

Ek-1 İl Sağlık Müdürlüğünde Sınava Katılmaya Hak Kazanan Asıl Aday Listesi.pdf
Ek-2 Sınava Alınacak Adaylardan İstenecek Başvuru Belgeleri.pdf