Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda İstihdam Edilmek Üzere, Eski Hükümlü/TMY Kapsamında Yapılacak Olan Sözlü Sınava Başvuran Adayların Dikkatine
14 Şubat 2023

Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilmek ve ücretleri merkezî yönetim bütçesinden ödenmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan temizlik hizmetleri meslek alanında sürekli işçi kadrosu için 15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan sözlü sınav; 06 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde meydana gelen deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiş olup, yeni tarih daha sonra duyurulacaktır.