Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda İstihdam Edilmek Üzere, Eski Hükümlü/TMY Kapsamında Yapılacak Olan Sözlü Sınava Başvuran Adayların Dikkatine
17 Şubat 2023

Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilmek ve ücretleri merkezî yönetim bütçesinden ödenmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan temizlik hizmetleri meslek alanında sürekli işçi kadrosu için; başvurularına esas belgelerinin inceleme ve değerlendirme sonucunda asıl ve yedek adayların başvuru kabul-red durumlarını gösteren liste Tablo 1’de, sözlü sınava katılması kesinleşen aday listesi ise Tablo 2’de yayımlanmıştır.

Sözlü sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.
İlanen duyurulur.

Tablo 2 Sözlü Sınava Alınacak Aday Tablosu.pdf
Tablo 1 Evrak Teslimi Kabu-Red Tablosu.pdf