4 Mart Dünya Obezite Günü
07 Mart 2023

Obezite Hakkında Gerçekler

Fazla kiloluk ve obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.
Obezite Nedir ?
Obezite ve fazla kiloluğa yol açan nedenler
Obezite kronik bir hastalıktır.
Çocukluk çağı obezitesi
Obezite Nedir?
Fazla kiloluk ve obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

Beden Kütle İndeksi (BKİ) yetişkinlerde fazla kiloluluk ve obeziteyi sınıflandırmak için yaygın olarak kullanılan basit bir boya göre ağırlık indeksidir. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir.
Dünya Sağlık Örgütü
BKİ değerinin 25’e eşit ve ya 25’ten yüksek olmasını fazla kiloluk
BKİ değerinin 30’a eşit ve ya 30’dan yüksek olmasını obezite
olarak tanımlar.
BKİ yetişkinlerde tüm yaş ve cinsiyetler için aynı olan toplumsal düzeydeki en kullanışlı fazla kiloluluk ve obezite ölçümünü sağlar. Bununla birlikte, BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının tahmin edilmesinde kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir. 
Bel çevresi bireylerde obeziteyi ölçmek için daha az kullanılan bir yöntemdir. Bu basit ölçüm yetişkinlerde bel çevresini ölçerek obezite ve morbid obeziteyi belirler. Bel çevresini bulmak için, kalça kemiğinin üstündeki ve göğüs kafesinin altındaki alan bir mezura yardımıyla ölçülür.
Kadınlar için, bel çevresinin 89 cm ve üstünde olması sağlıksız olarak değerlendirilir. Erkekler içinse, bel çevresinin 102 cm ve üstünde olması sağlıksız olarak değerlendirilir. Obeziteyi bu yöntemle saptamak için bir sınıflandırma şeması veya çeşitli aralıklar bulunmamaktadır. Sadece kadın ve erkekler için yukarıda belirtilen sade ve basit eşikler geçerlidir.
Obezite ve fazla kiloluğa yol açan nedenler
Obezite ve fazla kiloluluğun ana nedeni günlük alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olmasıdır. Küresel olarak;
·         Yağ içeriği yüksek, enerji yoğun gıdaların alımında artış
·         Birçok iş türünün artan sedanter yapısı nedeniyle fiziksel in-aktivitedeki artış, ulaşım modellerindeki değişim, ve şehirleşmedeki artış obezite nedenleri arasındadır.
Diyet örüntüleri ve fiziksel aktivite düzenlerindeki değişiklikler genellikle sağlık, tarım, ulaştırma, şehir planlama, çevre, gıda işleme, dağıtım, pazarlama ve eğitim gibi sektörlerde destekleyici politikaların eksikliği ile ilgili çevresel ve toplumsal değişikliklerin bir sonucudur.Obezite, genellikle bireyin kontrolünün ötesindeki faktörlerin neden olduğu bir hastalıktır. 
Bilim, genetiğin obezitede rol oynadığını göstermektedir. 
Genler, obeziteye yol açan bazı bozukluklara neden olabilir. 
Bununla birlikte, obeziteye yatkınlığı olan tüm bireyler obez hale gelmez. 
Hangi genlerin obeziteye en çok katkıda bulunduğunu belirlemek için araştırmalar devam etmektedir.
Obezite Kronik Bir Hastalıktır
Dünya Sağlık Örgütü, içinde bulunduğumuz yüzyılda, obezitenin, yetersiz beslenme ve bulaşıcı hastalıklara benzer veya daha yüksek prevalansa sahip olduğunu onaylamaktadır. Bu nedenle, obeziteyi önlemek ve tedavi etmek için etkili önlemler alınmadığı takdirde, 2025 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının obez olması durumu söz konusudur.
Dolayısıyla, obezite, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak görülen, her ırktan her yaştan kadın ve erkeği etkileyen kronik bir hastalıktır.
Obezite öncesi ve obezite, uygun tedavi ve tedavi sonrası bakımın sağlanması kadar sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve daha aktif bir yaşam tarzının teşvik edilmesini de içeren ortak bir strateji gerektiren önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Çocukluk Çağı Obezitesi
Özellikle, Avrupa'da çocukluk çağında obezitenin görülme sıklığı artmaktadır.
Çocukluk çağı obezitesinin, özellikle yaşamın ikinci on yılı boyunca, bilhassa obez ebeveynlerin aşırı kilolu çocukları için, yetişkin çağı obezitesi için giderek daha güçlü bir haberci olduğu kabul edilmektedir.
Ayrıca, obezitenin sosyal, ekonomik ve sağlık sonuçlarına zarar verdiğine dair kanıtlar artmaktadır. Bu nedenle, çocukluk çağı obezitesi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yetişkin çağı obezitesinin artan prevalansı ile artık önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir.

Kaynak :https://www.europeanobesityday.eu/,
HSGM WEB