2023 Yılı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı
13 Nisan 2023

Bilindiği üzere Bakanlığımızın "Toplum Ruh Sağlığı Yönergesi"ne istinaden Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için; Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Emniyet ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri, Belediyeler, diğer kurum ve kuruluşlar, gönüllüler, ilgili vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile Sağlık Müdürlüğü arasında TRSM İl koordinasyon Kurulu Toplantıları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda 2023 Yılı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı 13.04.2023 tarihinde saat 10:30’ da Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.