Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı Çalışmaları
19 Nisan 2023

Mayıs ayının ilk haftası olan Bilişim haftasında; insanları ortak düşüncede birleştiren ve ulusal bilgi toplumu oluşturmayı hedefleyen bilimin, bu bilgilerin bir anlamda yeniden işlenmesi olan bilişimin ve insanın yaşamını bu denli etkileyen, ufkunu açan, uygarlığı hızla geliştiren teknolojinin bilinçli ve faydalı kullanımı üzerinde durmak amaçlanmaktadır. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumu bilişim teknolojilerinin güvenli ve bilinçli kullanımına teşvik etmek bu konuda bilgilendirmek, sunulan hizmetlerin eş güdümlü koordinasyonunu sağlamak ve yeni hizmetlerin sunumunu planlamak amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda “Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı” çalışmaları yürütülmektedir. Eylem Planı kapsamında paydaş kurum ve kuruluşlar ile eşgüdümlü çalışmalarla Mayıs ayının ilk haftası olan Bilişim Haftası faaliyetleri yürütülmektedir.Faaliyetlerde kullanılacak materyallere https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ruh-sagligi-yayinlarimiz.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer Kurumlar İçin Davranışsal Bağımlılık Faaliyet Raporu.pptx

Sağlık Kurumları İçin Davranışsal Bağımlılık Faaliyet Raporu.pptx

Sunum 1
Sunum 2