Dünya Talasemi Günü
02 Mayıs 2023

1993 yılından itibaren 8 Mayıs “Dünya Talasemi Günü” olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de planlanan çeşitli aktivitelerle önemli bir halk sağlığı sorunu olan Hemoglobinopatilerin gündemde tutulması ve bu sayede toplumun konu ile bilinçlendirilmesi ve konuya hassasiyetin oluşturulması hedeflenmektedir. Talasemi (Akdeniz Anemisi) kalıtsal bir kan hastalığı ve ülkemiz için öncelikli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Talasemi, sağlıklı görünen taşıyıcıları ile genetik olarak nesiller boyu taşınır. Ebeveynlerin her ikisinin de taşıyıcı olduğu evliliklerde, her çocuk %25 hasta olma riski taşır.” Yaşam süre ve kalitesini düşüren, bu ağır kalıtsal kan hastalığı için 3960 sayılı “Kalıtsal Kan Hastalıkları ile Mücadele Kanunu” 30.12.1993 tarih ve 21804 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla beraber, 24.10.2002 tarihindebu hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde standartlar getirilmesi için çalışmalar risk altındaki 33 ilde yaygınlaştırılmış ve yoğunlaştırılmıştır.Ayrıca 2013 yılında program gözden geçirilerek hastalığın görülme sıklığının fazla olduğu 8 il daha programa eklenmiştir. Isparta da risk altındaki iller arasındadır.

Kalıtsal kan hastalılarından olan talasemiyle mücadelede evlilik öncesi çiftlerin sağlık muayene ve kontrollerinin yapılması ve taşıyıcıların belirlenmesi de çok önemlidir. İlimizde de evlilik öncesi çiftlerin sağlık kontrolleri ve gerekli testleri yapılarak kişilere danışmanlık hizmeti ve eğitim verilmektedir.

Talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Talaseminin önlenmesi için akraba evliliklerinden kaçınmalı, evlilik öncesi tarama testlerini yaptırarak, sağlık kontrolünden geçmeli, eğer çiftlerin her ikisi de Talasemi taşıyıcısı ise çocuk sahibi olmadan önce mutlaka yetkili merkezlerden genetik danışmanlık alarak doğum öncesi gebelikte gerekli testleri yaptırmalıdırlar.

İlimizde de farkındalık oluşturmak amacıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde stant açılmış, il ve ilçe toplum sağlığı merkezlerinde sağlık personeline ve halka yönelik eğitimler yapılmıştır.

Amacımız Talasemi Kontrol Programları” ile hasta çocuk doğumlarını önlemek ve hasta doğumların getirdiği ekonomik yükü azaltmak ayrıca var olan hasta çocukların tedavi standardizasyonu ve kalitesini de iyileştirmektir.