İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
15 Mayıs 2023

4-10 Mayıs tarihleri arası 37.si düzenlenecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle  ÇASMER’de görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Halil Cihat BİLGİN ve İşyeri Hekimi Dr. Deniz AKBAŞ tarafından Müdürlüğümüzde görev yapan bütün çalışanlara ( Merkez TSM, Sağlıklı Hayat 1, Sağlıklı Hayat 2, Verem Savaş Merkezi, Göçmen Birimi, Halk Sağlığı Laboratuvarı Ve Merkez Aile Sağlığı Merkezleri) İl Sağlık Müdürlüğü ana bina Konferans salonunda aşağıda belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim verilmiştir.

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlk yardım.

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)  İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma.

  • ET228 (1).jpg
  • ET228 (2).jpg
  • ET228 (3).jpg
  • ET228 (4).jpg
  • ET228 (5).jpg
  • ET228 (6).jpg
  • ET228 (7).jpg
  • ET228 (8).jpg
  • ET228 (9).jpg
  • ET228 (10).jpg