Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin ve Önleyici 27 Adım
01 Haziran 2023

Küresel bir sorun olan aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede sürekli, etkin ve önleyici nitelikte, kurumlar arası eşgüdümün en üst noktada sağlandığı ve toplumun tüm kesimlerinin katkı sağladığı politika ve uygulamaların varlığı mücadelenin başarısı açısından son derece önemlidir. En önemli insan hakları ihlalleri arasında yer alan kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki çerçeve başta Anayasamız olmak üzere temel mevzuat değişiklikleri ve Eylem Planları ile güçlendirilmiştir. Alınan yasal ve idari tedbirler, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle görevli kurumlardaki kapasite artışı ile kamuoyu farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların etkisiyle aile içi ve kadına yönelik şiddetle topyekün mücadele etmekteyiz.

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Türkiye, yaptığı çalışmalarla, uygulamalarla dünyaya örnek bir tablo çizmektedir. Devletimiz bütün birimleri ile kadına yönelik şiddetle mücadelede tam bir seferberlik halinde ve kararlılıkla çalışmaktadır. Bir aile içi şiddete, bir kadına şiddete, bir ölüme dahi tahammülümüz yoktur. Hedefimiz sıfır şiddettir. Aile içi şiddet ve kadına şiddet insanlık dışıdır.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi tarafından kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele çalışmaları yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin ve Önleyici 27 Adım” adlı materyale aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

kadına siddet 27 adım_28 nisan.pdf