Bursa Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Güncelleme Eğitimi
06 Temmuz 2023

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI GÜNCELLEME EĞİTİMİ DUYURUSU   Detay

BURSA Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 
Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden Bursa Valiliği Makam Oluru doğrultusunda 2013 yılı 29 eylül öncesinde Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiler için Müdürlüğümüzce Biyosidal Ürün Uygulayıcı Güncelleme Eğitimi düzenlenecektir.

EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ : 29 EYLÜL 2023 CUMA SAAT 09:00-18:00
EĞİTİM YERİ ADRESİ : Dikkaldırım Mah. Hat Caddesi No:4 Osmangazi, BURSA Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina Konferans Salonu
SON KAYIT TARİHİ : 22 EYLÜL 2023 CUMA SAAT 17:00 KONTENJAN : 100 kişi

NOT : Doğrudan veya Kargo ile yapılacak kayıt başvuruları “Ahmetpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cd. No:53, 16050 Osmangazi/Bursa – Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi” adresine kargo ile gönderilerek ya da elden müracaat edilerek yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;
1- Müracaat Dilekçesi (Islak İmzalı ve İletişim Bilgileri İçeren)
2- DİPLOMA ( aslı ya da noter onaylı sureti )***
3- T.C. KİMLİK KARTI ( aslı ya da noter onaylı sureti )***
4- BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI ASLI
5- BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA ÜCRETİ YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT (ıslak imzalı)**
6- 1 ADET FOTOĞRAF *** Diploma ve TC Kimlik kartı aslı ile şahsen yapılacak müracaatlarda Müdürlüğümüzce ilgili evraklar aslı gibidir yapılarak fotokopisi alınacaktır. **
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti kişinin adı soyadı T.C. kimlik numarasıyla Hesap Adı : Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Banka Adı : T.C. Merkez Bankası Iban No : TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 hesabına Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti olarak 67 TL ( altmış yedi türk lirası) olarak yatırılacaktır.

ÖNEMLİ NOT :
1-Eksik belge ile yapılacak müracaatlar ve belirtilen son kayıt tarihinden sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
2-Sertifikası 2013 yılı 29 eylül öncesine ait olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir