Biyosidal Ürünler Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi
17 Ağustos 2023

*Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, Eylül ayı içerisinde Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) (https://uses.saglik.gov.tr/)adresinden online olarak yapılması planlanmaktadır.

*Mesul müdür sertifika süresi 31.12.2023 tarihi itibari ile 10 yılı dolan ya da bu tarihe kadar dolacak olan mesul müdürlerin 25.08.2023 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne güncelleme eğitimi için gerekli belgeler ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

*Eğitim tarihi, katılımcı listeleri ve gerekli açıklamalar web sayfamızda, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa” adresinde ilan edilecektir.

*Mesul Müdürlük ve güncelleme eğitimi ile ilgili sorular için aranabilecek telefon numaraları :  0 312 565 52 15  ve  0 246 211 67 48

KATILIMCILARIN DİLEKÇE EKİNDE VERMESİ GEREKEN BELGELER

  • 1-Mesul Müdür Sertifikasının fotokopisi. (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sertifikaların aslı görülerek onaylanacaktır.)
  • 2-Ad Soyad ” , “ Kod:180.874 ” ve " Biyosidal ürünler mesul müdür güncelleme eğitim bedeli (8 saat)" açıklaması yazılarak,

    “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü” nün Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi

    TR 70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN numarasına 1.873 TL ücretin yatırıldığına dair dekontun aslı.

  • 3-TC kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi. (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aslı görülerek onaylanacaktır.)
  • 4-Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf

Biyosidal Mesul Müdür Sertifika Güncelleme_Dilekçe 2023.pdf