Dünya Ruh Sağlığı Günü
10 Ekim 2023

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü günü olarak kutlanmakta ve Dünya Ruh Sağlığı federasyonu tarafından her yıl belirlenen tema kapsamında tüm dünyada farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.2023 yılı için Dünya Ruh Sağlığı federasyonu “Ruh Sağlığı Evrensel Bir İnsan Hakkıdır” temasını belirlemiştir.

Bakanlığımız tarafından geniş kitlelere (gençler, çocuklar, aileler, yaşlılar ve dezavantajlı gruplar) ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik bilgilendirme farkındalık faaliyetleri yapılması istenmiştir. Ekim ayı boyunca farkındalık çalışmaları (eğitim, tanıtım, seminer, Stant kurulması broşür dağıtımı vb) il Müdürlüğümüz tarafından yürütülecektir.

Dünya Sağlık Örgütü, bireyler, topluluklar ve hükümetler olarak ruh sağlığına verilen değer ve bağlılığın derinleştirilmesi ve bu değerin tüm sektörlerdeki tüm paydaşlar tarafından daha fazla katılım ve yatırımla desteklenmesi gerektiği çağrısı yapmaktadır. Akıl sağlığı ihtiyaçlarının tamamının toplum temelli erişilebilir, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet ve destek ağı aracılığıyla karşılanabilmesi için ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi bir zorunluluktur.

Dünya Ruh Sağlığı Günü 2023 yılı teması “Ruh Sağlığı Evrensel Bir İnsan Hakkıdır” olarak belirlenmiştir. Herkesin ihtiyaç duyduğu ruh sağlığı desteğine erişebileceği ve insan haklarını kullanmak için eşit fırsata sahip olduğu, herkesin akıl sağlığına değer verilen, desteklenen ve korunan bir dünya oluşturmak için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini özellikle artırdığımız “Gençlik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi” çalışmalarımız kapsamında 11-12-13 Ekim tarihlerinde, Süleyman Demirel Üniversitesi 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosunda ve Öğrenci Meydanında, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Belediyeler, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları  ve STK’ ları işbirliği ile fuaye  alanı ve stant  kurulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.