2023 Yılı İl Tüberküloz Kontrol Kurulu Toplantısı
20 Aralık 2023

Biyopsikososyal  bir hastalık olması sebebiyle tüberküloza yönelik kontrol faaliyetlerinin toplum, hasta ve hasta yakınlarını kapsayacak şekilde ve multidisipliner olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu da süreç yönetiminin çok iyi koordine edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu bağlamda faaliyet gösteren yapılardan biri, tüberküloz kontrol faaliyetlerinin il düzeyinde kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, yaşanan sorunların giderilmesini ve ilgili hizmetlerin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla, 2006/78 sayılı genelgeye istinaden oluşturulan İl Tüberküloz Kontrol Kuruludur. İl sağlık müdürü başkanlığında ilgili kamu ve özel kurum/kuruluş temsilcilerinin (Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Eczacı Odası, Tabip Odası, il ve ilçelerdeki hastaneler  ve toplum sağlığı merkezleri) katılımı ile yılda en az bir kez toplanan kurul, tüberküloz kontrol hizmetlerinin il genelinde kesintisiz yürütülmesi ve güçlendirilmesine yönelik oy çokluğu ile tedbir ve kararlar almakta, alınan kararlar ildeki ilgili tüm kurum/kuruluşlar yanında Genel Müdürlüğümüze de bildirilmektedir.      

2023 Yılı İl Tüberküloz Kontrol Kurulu 19.12.2023 tarihinde Saat:14.00’ da Kurul Üyeleri ile birlikte İl Sağlık Müdürü Mehmet KARAKAYA Başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünde toplanmıştır. Tüberküloz hastalığı ve ilimizin tüberküloz verileri hakkında bilgilendirme yapılarak, İlimizdeki riskli gruplara yönelik alınması  gereken  tedbirlerin arttırılması, koruma ve kontrol önlemlerinin alınması, halkın farkındalığını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunulmuş ve kararlar alınmıştır
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .