2023 Yılı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) İl Koordinasyon Kurulu 2.Toplantısı
21 Aralık 2023

Toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde ağır ruhsal bozukluğu olan (psikotik bozukluklar, iki uçlu duygu durum bozuklukları) hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip edilmesi ve tedavilerinin gereğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi ve sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması için Sağlık Bakanlığına ait hastanelere bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlere TRSM ( Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) denir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)  İl Koordinasyon Kurulu; İlde, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversiteler tarafından toplum temelli ruh sağlığı alanında verilen hizmetlerin koordine edilmesi ve bütünlük içinde sunulmasını sağlar.

Bakanlığımızın "Toplum Ruh Sağlığı Yönergesi"ne istinaden Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için; Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Emniyet ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri, Belediyeler, diğer kurum ve kuruluşlar, gönüllüler, ilgili vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile Sağlık Müdürlüğü arasında TRSM İl koordinasyon Kurulu Toplantıları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2023 Yılı  Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı  kurul üyelerinin katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası toplantı salonunda 19.12.2023 tarihinde saat 15:00’ de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda vaka bazlı değerlendirmeler yapılarak, kişilere özel sorun çözme, sosyal ve psikolojik destek sağlanması üzerine ilgili kurumların görev sorumlulukları gündeme getirilmiştir.

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .