Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikalı Eğitimi
22 Ocak 2024

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı (ÇESDB) sorumluluğunda yürütülmektedir.  Her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin mutlaka bulunmasının amaçlandığı program kapsamında gerçekleştirilen uygulayıcı eğitimleriyle, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilebilmesi için, bu konuda eğitim almış ve standart uygulama yapacak personel yetiştirilmektedir. Bu kapsamda da ilimizde 13-15 Şubat 2024 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi, Özel Hastaneler ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hastanelerde çalışan sağlık personellerine yönelik Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikalı Eğitimi gerçekleştirilecektir.