Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı Çalışmaları
12 Mart 2024

8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası;

Günümüzün gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinmektedir. Bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli internet/bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta; akademik veya iş başarılarını düşürebilmektedir. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumun teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik edilmesi, aşırı ve zararlı teknoloji kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından “Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı” yürütülmektedir. Eylem Planı kapsamında paydaş kurum ve kuruluşlar ile eşgüdümlü çalışmalarla “8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası” faaliyetleri yürütülmektedir. Faaliyetlerde kullanılacak materyallere  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/dokumanlar-4.html  adresinden ulaşabilirsiniz.