24 Mart Dünya Tüberküloz Günü
25 Mart 2024

Robert Koch tarafından Mycobacterium tuberculosis basilinin keşfedildiği 24 Mart 1882 gününe ithafen belirlenen gün boyunca, düzenlenecek etkinliklerle tüberküloz hastalığının sağlık, sosyal ve ekonomik yıkıcı sonuçlarına dikkat çekiliyor ve kamuoyunun hastalık hakkındaki farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

 

Bilindiği gibi tüberküloz hava yolu ile bulaşan, akciğerler başta olmak üzere tüm doku ve organları (kemik, deri, göz gibi) tutabilen, tedavisi çoklu ilaçlarla yapılabilen ve tedavi süresi 6-24 ay arasında değişen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastayı, ailesini ve çevresini etkilemesi, uzun tedavi sürecinin yol açtığı tedavi uyumsuzluğu ve yıkıcı maliyetler sebebiyle biyopsikososyal bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

 

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan tüberküloz hastalığı, tarih boyunca zengin-fakir, köylü-kentli ayırımı yapmaksızın toplumun her kesimini kırmıştır. Robert Koch tarafından Mycobacterium tuberculosis basilinin keşfedilmesinden itibaren hastalık ile mücadelede önemli aşamalar kaydedilmiş olmakla birlikte günümüzde de bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölüm sebepleri arasında ön sıralarda yer almaktadır.

 

Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından dünyada, 2021 yılında 10.6 milyon yeni verem hastası olduğu, 1.6 milyon insanın bu hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği bildirilmiştir.

Ülkemizde tüberkülozla ilgili tanı ve tedavi hizmetlerinin ücretsiz olması, tüberküloz hastalarının ilaçlarının Bakanlığımız tarafından temin edilerek ücretsiz olarak hastalara ve temaslılarına ulaştırılması, Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulaması ile hastalarımıza destek olunması, tedavi süresince işgücü kaybına uğrayan ve sosyal güçlükler yaşayan hastalarımıza aylık nakdi sosyal yardım verilmesi bunun en önemli güvencesidir.

 

İlimizde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Verem Savaş Dispanseri (VSD) tarafından tüberküloz hastalığı ile ilgili tüm iş ve işlemler yürütülmektedir. Hastalara ve temaslılarına yönelik poliklinik hizmetleri, röntgen hizmetleri bakteriyolojik laboratuvar hizmetleri verilmektedir. İlimizde kayıtlı tüm tüberküloz hastalarına ilaçları DGT (Doğrudan Gözetimli Tedavi) kapsamında yürütülmektedir. Tüberküloz hastalarının temaslılarına temaslı taraması yapılmaktadır. UTS (Ulusal Tüberküloz Sistemi) üzerinden tüm hastaların veri girişleri yapılmakta olup, sistem üzerinden Sağlık  Bakanlığımza bildirim yapılmaktadır.