Aile Hekimlerine yönelik Ruh Sağlığı Hizmetlerini Güçlendirme Eğitimi Düzenlendi.
25 Nisan 2024

"1.Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetlerini Güçlendirme Eğitimi" DSÖ desteğiyle yürütülen bir program olup, güncel psikiyatrik yaklaşımlar konusunda birinci basamak sağlık sistemlerini güçlendirip aile hekimlerinin, ruh sağlığına yönelik medikal tedavinin yanında psikososyal destek müdahale yöntemleri hakkında farkındalıklarının arttırılması amacıyla 2017 yılında hazırlanmıştır.

Bugüne kadar yapılan eğitimlerle 2196 aile hekimine ve 561 Suriyeli hekime eğitim verilmiştir. 2020 yılı itibari ile söz konusu programın 81 ile yaygınlaştırılması için eğitici eğitimleri yapılmaya başlanmış olup 36 ilin eğitici eğitimi tamamlanmıştır.

İl düzeyinde hizmet içi eğitimler planlanarak programın sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 16-20 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara ilinde eğitici eğitimi yapılmış olup, gerçekleştirilen eğitici eğitimine ilimizden Psikiyatri Uzmanı Dr. Ümran EĞİLMEZ, Aile Hekimi Dr. Mehmet AKYOL, Aile Hekimi Dr. Hünkâr ÖZSOY, Aile Hekimi Dr. Hüseyin TİNGİŞ, Psikolog Seher Duygu İŞLER olmak üzere toplam 5 kişi katılmıştır.

Bu kapsamda Aile Hekimlerine eğitici eğitimi almış psikiyatri uzmanı, aile hekimleri ve psikolog tarafından 3 günlük planlama çerçevesinde eğitimler verilmiştir.


  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .