2024 Yılı Mayıs Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sunuçları
13 Mayıs 2024

Sağlık Bakanlığına bağlı İlimiz Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görevli Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki personelin 2024 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Ataması için 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığının 25/02/2019 tarih ve 2833 sayılı “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge” hükümleri gereğince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesi' nin (A) bendine göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personel" in 2024 Mayıs dönemi il içi atama ve yer değişikliği tayini için 29/04/2024 07/05/2024 tarihleri arasında ilana çıkılmış olup, müracaatlar 07/05/2024 tarihinde saat 17:30’da sona ermiştir.

 2024 Yılı Mayıs Dönemi Isparta İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasına 23 (yirmi üç) kişi müracaat etmiştir.

İlk etapta; 08/05/2024 tarihinde saat 14:00 de toplanan Atama Nakil Komisyonumuzca 1 (bir) kişinin başvuru dilekçesi değerlendirmeye alınmamış olup verilen itiraz süresi içerisinde tarafımıza herhangi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır. Dilekçeleri kabul edilen ve değerlendirmeye alınan 22 (yirmi iki) kişiden 6 (altı) kişi münhal kadrolara yerleştirilmiş olup geriye kalan 16 (on altı) kişinin durumları yayınlanan ilan metnine uygun bulunmadığından ekli listede belirtilen sebeplerden dolayı yerleştirmeleri uygun görülmemiştir. Atama Nakil Komisyonumuz 13/05/2024 tarihinde saat 10:30 da toplanarak; ekli listelerdeki kararlar alınmıştır.


YERLEŞENLER LİSTESİ.xlsx
YERLEŞEMEYENLER LİSTESİ.xlsx