DİYABET HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ
11 Ekim 2017

DİYABET HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ

            Ülkemizde DSÖ‘nün 2030 yılı için öngördüğü diyabet görülme sıklığı rakamlarına bu yıllarda ulaşmış olmamız diyabetle ilgili kritik hamlelerin de yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Ülke sağlık harcamalarının %25’ine yakın bir kısmının, diyabet ve ilişkili hastalıklara harcanması diyabetin vatandaşlarımızın sağlığı kadar ülke ekonomisine getirdiği yük acısından da oldukça önemli olduğu gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır. Bu anlamda 1.Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetleri sunumunda diyabetin önlenmesi ve kontrolü için etkin önlemlerin alınması erken tanı ve uygun tedavisinin yapılması, diyabetle ilişkili hastalıkların ve komplikasyonları önlenmesi konusunda farkındalığın arttırılması çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla Bakanlığımız talimatlarıyla Diyabeti Önleme ve Kontrol Programı (2015-2020) hayata geçirilmiş olup kamu kurumları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımı ile etkin bir diyabet mücadelesine yürütülmesi gerekmektedir. Etkin mücadelenin en önemli ayağı Diyabet farkındalık eğitimleri olup hizmet içi eğitim ve halk eğitimleri, okul eğitimleri ile farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

            26-27-28-29 Eylül 2017 tarihlerinde ilimiz merkez ve ilçelerinde görev yapan 439 sağlık personeline Hemşire Helma APAYDIN VE Uzm.Dr.Özaydın BOYLUBAY tarafından İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Diyabet konulu hizmet içi eğitim yapılmıştır.

 • E7 (1).jpg
 • E7 (2).jpg
 • E7 (3).jpg
 • E7 (4).jpg
 • E7 (5).jpg
 • E7 (6).jpg
 • E7 (7).jpg
 • E7 (8).jpg
 • E7 (9).jpg
 • E7 (10).jpg
 • E7 (11).jpg
 • E7 (12).jpg
 • E7 (13).jpg