FLORLÜ VERNİK UYGULAMA HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
30 Ekim 2017


FLORLÜ VERNİK UYGULAMA HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

Ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunlar en önemli halk sağlığı sorunları içindedir. Ağız, diş ve diş etlerine ait hastalıklar ülkemiz bireylerinin % 96’sını etkilemektedir. Bugüne kadar yapılan ağız ve diş sağlığı taramalarında ortaya çıkan sonuç; ağız ve diş sağlığının % 85 oranında bozuk, hastalıklarının yaygın olduğu ve ülke ekonomisine zararının yüksek rakamlara
ulaştığıdır.

İlk ağız diş sağlığı düzeyi belirleme araştırması 1988 yılında Saydam, Oktay ve Möller'in yaptıkları çalışmadır (Saydam G, Oktay İ, Möller, I. Türkiyede Ağız Diş Sağlığı Durum Analizi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi–Sağlık Bakanlığı, Ankara, 1990.). Ülke temsiliyeti olan ikinci çalışma 2004 yılında yapılan Türkiye Ağız Diş sağlığı Profili araştırmasıdır.  Bu çalışma Hacettepe Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile 4. Ve 5. Sınıf öğrencileri, yine aynı üniversitenin Halk Sağlığı A.D. ndan 1 öğretim üyesi yapılmıştır. Bu çalışma 68 ilde yapılmış ve 7833 kişiye ulaşılmıştır. Bu çalışma sonucunda 5 yaş çocuklarının;% 82.1 hiç diş hekimine gitmemiş,% 87.6 yakınması olunca diş hekimine gitmiş,% 69.8 çocukta diş çürüğü bulunmakta olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak; ağız diş sağlığı düzeyi yönünden hedeflene düzeyde değiliz. Hala diş fırçası olmayan, hiç dişini  fırçalamayan, hiç diş hekimine gitmemi  bir grup çocuk var.

Bu bilgilerin ışığında Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığının 27/10/2014 tarih ve 49654233/199/2014.5731.813 sayılı yazı gereği tüm Türkiye’de Koruyucu Ağız Diş Sağlığı çalışmaları başlatılmış olup, anasınıfı, 1. sınıf  öğrencilerine florlü vernik uygulaması başlamıştır. İlimizde de 2014 yılından itibaren bu çalışmalar sürdürülmektedir. Her geçen sene florlü vernik uygulanmış öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, geçen sene 2. sınıfların ve  bu sene de 3. sınıfların çalışmaya dahil olmasıyla  bu kısmen başarılmıştır. Bununla birlikte bu çalışmalarda görev yapacak personel ihtiyacıda artmaktadır.

Bu hedeflerimizin ışığında 19 Ekim 2017 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası toplantı salonunda 7 diş hekimi ve 16 yardımcı sağlık personeline Dt. Tuğba Işıdan tarafından teorik eğitim, Dt. Bahar Yiğit tarafından pratik eğitim verilmiştir.


  • ET10 (1).jpg
  • ET10 (2).jpg
  • ET10 (3).jpg
  • ET10 (4).jpg
  • ET10 (5).jpg
  • ET10 (6).jpg