İnfluenza Konusunda Bilinmesi gerekenler
30 Ekim 2017

İnfluenza Konusunda Bilinmesi gerekenler 

Grip,influenza virüsünün neden olduğu ve genellikle her yıl kış ve bahar aylarında görülmesi nedeni ile mevsimsel grip hastalığı olarak adlandırılan bir hastalıktır.

     İçinde bulunduğumuz 2016-2017 grip sezonunda 47. hafta (28 Kasım-04 Aralık) itibariyle grip vakaları görülmeye başlanmış olup içinde bulunduğumuz günlerde beklenen artışını sürdürmektedir. Bu sezon dolaşımda en sık tespit edilen virüsler İnfluenza A(H3N2) ve İnfluenza B alt tipleridir. Her iki influenza virüsü mevsimsel virüsler olup hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması, vakaların ağırlık derecesi ve ölüm hızları genel grip epidemiyolojisi ile uyumludur.

      DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve ECDC (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) tarafından yayınlanan verilere göre 2016-2017 grip sezonu için hazırlanan aşı içeriği şuanda dolaşımda bulunan grip suşları ile tamamen uyumludur. Henüz içinde bulunduğumuz grip sezonunda vakaların halen görülmeye devam etmesi nedeniyle; sezon süresince grip aşısı uygulamasının sürdürülmesi, sağlık personelinindeiçindeyeraldığıriskgruplarınagripaşısınınyapılmasıbüyükönemarzetmektedir.

       Ayrıca ECDC tarafından hazırlanan raporda, İnfluenza A(H3N2) ağırlıklı bir sezon yaşandığı buna bağlı olarak özellikle Fransa, İspanya ve İngiltere’de yaşlılarda İnfluenza A(H3N2) ilişkili hastane yatışlarında artışın başladığı da belirtilmiştir. Bu nedenle ülkemizde de grip vakalarının artmasına bağlıolarakhastaneyeyatışlarınartmasıbeklenmektedir.