Sağlıklı Yaşam Araçları projesi Etkinliği
13 Mart 2017

Sağlıklı Yaşam Araçları projesi Etkinliği


      Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırma, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturma, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın çalışma ve kampanyalarından toplumun haberdar edilmesi ve sağlık okuryazarlığı kazandırılması amacıyla Mobil Sağlık Platform Sistemleri (Sağlıklı Yaşam Araçları) projesi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Halk Sağlığı Müdürlüğümüze teslim edilen Mobil Sağlık Platform Sistemleri ile donatılmış Sağlıklı Yaşam Aracı İl merkezi ve İlçelerde eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemlerde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, eğitim ve öğretimin devam etmediği dönemlerde ise Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürleri tarafından belirlenen stratejik noktalar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde Bakanlığımız politikalarına uygun olarak sağlık temalı konularda Müdürlüğümüzce hazırlanan aylık program doğrultusunda hizmet vermektedir. 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında İlimiz Atabey ilçesinde hizmet veren okullarda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, çocuklarda beslenme bozukluğu, obezite ile mücadele, diyabet ile mücadele, tuz tüketiminin azaltılması ve hijyen konularında sunum ve video gösterimi yapılmıştır. Etkinlik sırasında konu ile ilgili broşür dağıtılarak,bilgilendirme yapılmıştır.

  • 268a963d-7c82-4604-b6f8-ebd4444598a4.jpg
  • fb22fa19-5a39-4e4c-bd95-6ffd16c0f60e.jpg
  • 8fe85157-22f1-49d0-a0b2-6b1757d0e592.jpg
  • 5adcea2d-3c82-4ddb-8e7e-5028935e658e.jpg