SAĞLIKLI BESLENME VE HARAKETLİ HAYAT KURUL TOPLANTISI
19 Aralık 2017

2017/2 SAĞLIKLI BESLENME VE HARAKETLİ HAYAT KURUL TOPLANTISI

Başbakanlığın 29.09.2010 tarihli 27714 sayılı genelgesi ile “Obezitenin (şişmanlık) önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla ilgili tüm kuruluşların katılımlarıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2010-2017” hazırlanmış olup, programın etkin bir şekilde uygulanması ve eylem planında yer alan görevlerin yerine getirilmesi konusunda tüm kamu ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapacağımız çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla T.C.Sağlık Bakanlığı’nın 29 Eylül 2010 tarih ve 27714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/22 sayılı genelgesi kapsamında Obezite ile Mücadele amacıyla il Hıfzısıhha Kurulu’nun 31.05.2010 tarih ve 5 nolu kararı ile “Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu” oluşturulmuştur. Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu 2017 yılı 2.Toplantısı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif AYDIN’ın açılış konuşmasının ardından Halk Sağlığı Hizmetlerinde görevli Şube Müdürü Fatih Çağlar KAHRAMAN’ın sunumu , Kurum temsilcilerinin katılımı ve çoğunluğun sağlanması ile 14.12.2017 tarihinde saat: 10.00’ de İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet binası toplantı salonunda yapılmıştır.

  • ET22 (1).jpg
  • ET22 (2).jpg

.