2017 YILI 3. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURUL TOPLANTISI
03 Ocak 2018

2017 YILI 3. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURUL TOPLANTISI

İçişleri Bakanlığı’nın 11.07.2016 tarih ve 15144611.80869.(31783)/1517321-101514 sayılı yazısı ile yürürlüğe giren, 2016-2018 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planını doğrultusunda, uyuşturucu ile mücadele alanında ilin mevcut sorunlarını, çözüm önerilerini ve yapılması gereken faaliyetleri belirlemek amacıyla “İl Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurul Toplantıları’nın yapılması hedeflenmektedir.

“İl Uyuşturucu Yerel Eylem Planı (2017-2019) kapsamında İl Uyuşturucu İle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Isparta Vali Yardımcımız Sayın İsmail AKMAN’ın Başkanlığında ilgili Kurum Amirlerinin katılımları ile 27.12.2017 tarihinde saat 14:00’da Valilik Göl Toplantı salonunda toplanmıştır. Sayın Vali Yardımcımız İsmail AKMAN’ın açılış konuşmasının ardından; 2017 Yılı 2. Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararlar değerlendirilmiş, 2018 Yılı için dilek ve temenniler alınmış ve toplantı sonlandırılmıştır.

 

  • et24 (1).jpg
  • et24 (2).jpg
  • et24 (3).jpg
  • et24 (4).jpg
  • et24 (5).jpg