2017 YILI TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
03 Ocak 2018

2017 YILI TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığımızın 06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkındaki Yönerge”nin 6. bölüm 19. Maddesi gereğince İl Koordinasyon Kurulunun oluşturulması ve Kurul Raporlarının Bakanlığımıza gönderilmesi istenmiştir. Bu kapsamda;

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurul Toplantısı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif AYDIN Başkanlığında 21.12.2017 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Zemin Kat Toplantı Salonunda toplanmıştır.

Toplantı gündem maddeleri doğrultusunda; TRSM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Esma TARLAK tarafından Kurum Temsilcilerine Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin tanıtılması ve merkeze kabul edilen hastalar hakkında bilgi verilmiş, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirmesi yapılmış, kurumlar arası bilgi alış verişi yapılmış ve dilek ve temenniler alınarak toplantı sonlandırılmıştır.

  • ET25 (1).jpg
  • ET25 (2).jpg
  • ET25 (3).jpg
  • ET25 (4).jpg
  • ET25 (5).jpg