Sürekli İşçi Kadroları İş Başvurusu
26 Nisan 2021

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/01/2018 tarih ve 66079200-903.99-27 sayılı yazısına istinaden, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına istihdamı ile ilgili olarak;

-Başvurular;

  1. Bakanlık Merkez Teşkilatında çalışanlar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,
  2. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde çalışanlar, çalıştıkları Kurum/Genel Müdürlüğüne,
  3. Hastanelerde (ADSM/ADSH dahil) görev yapanlar görev yaptıkları hastanelere, diğerleri ise İl Sağlık Müdürlüğüne,

Evrak birimlerine kayıt yaptırmak suretiyle mezkur tebliğ ekinde bulunan Ek-1 başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte yapılacaktır.

Kadroya geçmek isteyen kamu taşeron için kadro süreci başladı. Başvuru süresi 11 Ocak'ta sona erecek taşeron kadrosu için formu doldurup dilekçe ile bizzat başvuruda bulunmanız gerekiyor. Taşeron işçiler 2 Ocak 2018 ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır. Bunun akabinde başvuran işçilerin başvuruları 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında 40 gün incelenecek. İtiraz etmek isteyenler ise 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında bu haklarını kullanabilecekler. İtirazların incelenmesi ve kadroya geçen işçilerin kesin ilan listeleri 24 Şubat ve 2 Mart arasında askıya çıkacak. Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak

TAŞERON KADROYA BAŞVURU FORMU
Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak.

Başvuru formuna eklemeniz gereken evraklar da şu şekilde sıralanıyor:
Sigorta evrakı : 
Başvuru sahiplerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanları. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir. (Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar) 

-5 adet vesikalık fotoğraf
-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu  DETAY
-Öğrenim durumu alanı kodlaması 
-En son çalıştığı işin kodlaması.